Michael Millard, CNL Tube Bender, Handicare, Pensnett Industrial Estate, 2013